مراسم افتتاحیه فازهای 17 و 18 و نیز 20 و 21 پارس جنوبی