کسب و کار ما


 • حوزه های فعالیت

  شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو) فعالیت‌های خود را با انجام عملیات راه اندازی در پروژه NGL سیری آغاز کرد . همزمان با راه اندازی و تکمیل پروژه های نفت و گاز کشور ، با بکارگیری استانداردها و متدولوژی های معتبر بین المللی در حوزه آموزش، جذب و آموزش تخصصی نیروهای مورد نیاز بهره برداری از این پروژه ها را نیز بر عهده گرفت . در ادامه و با آغاز فرایند بهره برداری از پروژه های پایان یافته ، بعنوان اولین شرکت خصوصی ، مسئولیت خطیر تولید و بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی پالایشگاههای نفت و گاز کشور را به رزومه موفق خود افزود .

 • زنجیره خدمات یکپارچه
  • مشاوره و مدیریت پیمان:

   راهبری فعالیت های اجرائی با محوریت راه اندازی و تولید زودهنگام ، مدیریت خدمات وندورها و تأمین کالا براساس اولویت های راه اندازی ، مدیریت رفع نواقص اجرائی جهت حصول گواهی تکمیل ساخت و نصب ، مدیریت تأمین کسری کالا ، تعیین جبهه های کاری اجرائی

  • تسریع و تکمیل فعالیت های باقیمانده ساخت و نصب:

   مدیریت تکمیل مرحله ساخت و نصب ، تسریع در تکمیل فعالیت‌های ساخت و نصب با بهره گیری از متدهای اجرایی برنامه‌ریزی راه‌اندازی ، ارائه خدمات تکمیلی ساخت و نصب با درنظر گرفتن اولویت‌ها و ترتیب و توالی راه اندازی ، برگزاری جلساتTFT و ارائه خدمات بهره‌برداری مبتنی بر برنامه‌های راه‌اندازی

  • پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت عملیات راه اندازی (ICAPS) بر پایه متدولوژی OPERCOM:

   مدیریت فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی و مستند سازی مدارک دوران تحویل دهی از طریق نصب و بکارگیری نرم افزار ICAPS

  • مهندسی راه اندازی:

   فراهم آوردن خدمات مهندسی راه اندازی از مرحله مهندسی پایه تا خدمات بهره‌برداری، به نحوی که نتایج آن منجر به کاهش زمان اجرای پروژه شود. تعریف سیستمها و زیر سیستمها ، تهیه رویه های پیش راه اندازی ، راه اندازی و استارت آپ ، ارائه نقطه نظراتی از نگاه بهره برداری ، تهیه سناریوهای تکمیل و تولید زودهنگام ، تعریف ترتیب و توالی فعالیت های استارت آپ ، بررسی و پیش بینی نیاز به قطعات یدکی در مرحله راه اندازی

  • نظارت و اجراء پیش راه اندازی:

   تست های پایپینگ شامل تست نشتی، تست های برق مانند تست مقاومت و عایق بندی ، تست های ابزار دقیق نظیر کالیبراسیون و ثبات ، تست های مکانیکی مانند تست سرد همطرازی ، برآورد نیازهای ابزاری ، تجهیزات ، اقلام مصرفی ، قطعات یدکی و نیازهای تجهیزات موقتی

  • نظارت و اجراء راه اندازی:

   تست های پایپینگی نظیر تست فشار و نشتی ، تست های برقی مانند تست Solo Run ، تست های ابزاردقیقی نظیر Loop Test ، تست های مکانیکی مانند همطراز سازی نهایی ، برآورد ابزارها، تجهیزات، اقلام مصرفی ، قطعات یدکی و تجهیزات موقت مورد نیاز و نظارت برعملکرد تأمین‌کنندگان

  • استارت آپ و اجرای تست های عملکردی:

   تست های پیش از استارت آپ از قبیل OTP و چربی زدایی ، استارت آپ واحدها و تثبیت عملکرد ، تست های تجمیعی عملکرد برای واحدها و مجموعه پالایشگاه

  • نظارت و اجراء فرایند نگهداری تجهیزات:

   حفاظت از تجهیزات ثابت و دوار مکانیکی، حفاظت از تجهیزات ابزاردقیق و ملزومات برقی

  • بهره برداری ، تعمیرونگهداری و تعمیرات اساسی:

   تولید پایدار و بهره ور محصولات مطابق با مشخصات فنی مورد تأئید و همچنین انجام تعمیرات روزمره ، پیشگیرانه ، اضطراری و اساسی

  • طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت دارائی های فیزیکی:

   مدیریت دارایی ‌های فیزیکی یا به عبارتی مدیریت چرخه ساخت و خرید، بهره‌برداری، نگهداشت و اسقاط دارایی‌ها و تجهیزات حیاتی، عاملی کلیدی برای موفقیت و کارآمدی کسب‌وکارهاست. هر چه سازمان‌ها عملیاتی‌تر و تجهیزمحورتر شوند، نقش دسترس‌پذیری، نگهداشت و بهره‌برداری از دارایی‌ها پررنگ‌تر است. در همین راستا ، سازمان در موضوعات استراتژی ، نیروی انسانی ، مدیریت کار ، تاکتیک‌¬های نگهداری و تعمیرات و مراقبت¬‌های اصلی ، مدیریت عملکرد ، مدیریت مواد و قطعات یدکی ، سیستم¬‌های مدیریت و پشتیبانی ، رویکردهای مبتنی بر تجهیزات ، روش‌¬های مبتنی بر کار گروهی و بهینه‌¬سازی فرآیندها بررسی و پایش می گردد .

   این فعالیتها با هدف افزایش پایداری (Sustainability) ، افزایش قابلیت اطمینان (Reliability) ، افزایش حداکثری آمادگی تجهیزات (Availability) ، بهینه سازی هزینه‌های تعمیرات (Maintenance Cost Optimization) ، افزایش بهره وری (Productivity) برنامه ریزی ، اجراء و پایش می شوند.

  • انجام خدمات پیگ رانی هوشمند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

  • راه اندازی، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات خط لوله

  • طراحی و اجرای دوره های آموزشهای تخصصی:

   - طراحی و برگزاری دوره های آموزشي بدو استخدام (کوتاه مدت و بلند مدت) شامل تونل های آموزشی، طراحی آزمون ، مصاحبه و برگزاری دوره های آموزشی تئوری عمومی و تخصصی ، آموزشهای عملی در محل کار (OJT)

   - طراحی و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت شامل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) ، دوره های تخصصی بهره‌برداری

   - طراحی و برگزاري دوره هاي آموزشی ویژه نیروهای کارفرمائی شامل دوره های آموزشی عمومی، تخصصی و ایمنی در دو بخش تئوري و عملی در پروژه هاي راه اندازي، بهره برداري و تعمیر و نگهداری