هیأت مدیره


-

رئیس هیأت‌مدیره

مهندس مهرداد داودی

نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

مهندس امير محمدی‌پناه

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدرضا انصاری

عضو هیأت مدیره

مهندس افشین قلیچی

عضو هیأت مدیره